فروشگاه – ذخیره کردن ایران مقابله آمریکا

فروشگاه – ذخیره کردن: ایران مقابله آمریکا اخبار سیاست خارجی

تایید بازداشت بعضی از فعالان محیط زیست به علت ارائه اطلاعات به بیگانگان

رییس دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران بازداشت بعضی از فعالان محیط زیست به علت ارائه اطلاعات به بیگانگان را تایید کرد. تایید بازداش..

ادامه مطلب

پنجره هوشمند جهت کنترل گرمای ورودی به ساختمان

محققان با استفاده از سیال حاوی نانوذرات آهن موفق به تولید پنجره‌ی هوشمندی شدند که قادر به کنترل گرمای ورودی به ساختمان است و گرمای جذب شده است به وسی..

ادامه مطلب