فروشگاه – ذخیره کردن ایران مقابله آمریکا

فروشگاه – ذخیره کردن: ایران مقابله آمریکا اخبار سیاست خارجی

‌ کشور عزیزمان ایران یکی از پنج چالش مهم آمریکا است / ماتیس

وزیر دفاع آمریکا گفت: ایران، چین، روسیه و کره شمالی و سازمان‌های افراط‌گرا چالش‌های مهم آمریکا هستند. ماتیس: کشور عزیزمان ایران یکی از پنج چالش..

ادامه مطلب