فروشگاه – ذخیره کردن ایران مقابله آمریکا

فروشگاه – ذخیره کردن: ایران مقابله آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی محکومیت مرتضوی به ۷۰ ضربه شلاق تایید شد

شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران محکومیت سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین شرکت تامین اجتماعی به ۷۰ ضربه شلاق به اتهام تصرف غیرقانونی را تایید

محکومیت مرتضوی به ۷۰ ضربه شلاق تایید شد

محکومیت مرتضوی به ۷۰ ضربه شلاق تایید شد

عبارات مهم : پرونده

شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران محکومیت سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین شرکت تامین اجتماعی به ۷۰ ضربه شلاق به اتهام تصرف غیرقانونی را تایید و قطعی کرد.

مصطفی ترک همدانی در گفت وگو با وکیل مدافع جمعی از کارگران در بخش دوم پرونده تامین اجتماعی با اعلام این خبر به تسنیم گفت که دادگاه تجدید نظر محکومیت مرتضوی در اتهام تصرف غیرقانونی را قبول کرده است.

محکومیت مرتضوی به ۷۰ ضربه شلاق تایید شد

به گفته وی همچنین دادگاه اتهام دادستان پیشین پایتخت کشور عزیزمان ایران مبنی بر شش ماه حبس به جرم ورود غیرمجاز به منزل یکی از نمایندگان مجلس را قبول کرده است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: از دادگاه تجدید نظر درخواست تصویب اتهام اختلاس در خصوص مرتضوی را داشتیم که دادگاه این عنوان را وارد ندانسته و رد کرده است.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران محکومیت سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین شرکت تامین اجتماعی به ۷۰ ضربه شلاق به اتهام تصرف غیرقانونی را تایید

سعید مرتضوی در بخش نخست پرونده تامین اجتماعی از اتهامات وارده در دادگاه تجدید نظر تبرئه شده است بود.

وی هم اکنون به خاطر محکومیت به ۲ سال حبس به اتهام معاونت در قتل یکی از جان باختگان اتفاق بازداشتگاه کهریزک در اوین به سر می برد.

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | سعید مرتضوی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs