فروشگاه – ذخیره کردن ایران مقابله آمریکا

فروشگاه – ذخیره کردن: ایران مقابله آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی اولویت های تازه تامین ارز مشخص شد

بانک مرکزی، اولویت های تازه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان به قیمت اعلامی این بانک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

اولویت های تازه تامین ارز مشخص شد

اولویت های تازه تامین ارز مشخص شد

عبارات مهم : ایران

بانک مرکزی، اولویت های تازه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان به قیمت اعلامی این بانک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، بخشنامه شماره ۹۷۲۱۴ این بانک، پیرواطلاعیه شماره ۷ صادر شده است و تامین و انتقال ارز به قیمت اعلامی بانک مرکزی بابت موارد ۹ گانه زیر را بلامانع اعلام کرده است:

۱- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز بابت هزینه های دفاتر نمایندگی خارجی در کشور عزیزمان ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در داخل کشور)، از محل حساب ارزی این نمایندگی ها، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر قبلاً به وسیله آن ها تامین شده است باشد.

۲- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز بابت ارائه خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی داخل کشور و نمایندگی های دیپلماتیک مقیم کشور عزیزمان ایران از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حساب های ارزی متصل به دستگاه های POS ارزی مستقر در سفارتخانه ها و یا کنسولگری ها بلامانع هست.

۳- تأمین و انتقال ارز جهت صندوق گارانتی صادرات کشور عزیزمان ایران بابت پرداخت هزینه های بیمه اتکایی به بیمه گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه نامه ها و گارانتی نامه های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، پرداخت هزینه های حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراک بانک های اطلاعات خریداران و بانک های خارجی به منظور اعتبار سنجی آن ها، با تائید بالاترین مقام صندوق گارانتی صادرات کشور عزیزمان ایران بلامانع است.
تبصره: در خصوص تامین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمه نامه ها و گارانتی نامه های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، صندوق گارانتی صادرات کشور عزیزمان ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارت های پرداختی و بازگرداندن عین ارز به قیمت روز اعلامی از سوی این بانک اقدام کند.

۴- تامین و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه های حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارائه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجی موردنظر قید شده، در وجه حساب اعلام شده است به وسیله دفتر مذکور بلامانع هست. ضمناً در رابطه با حق الوکاله دعاوی خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (بخش غیر دولتی) به میزان صورتحساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن به وسیله نمایندگی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در کشور مورد نظر تایید شده است باشد، بلامانع است.

۵- تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمام عواید حاصل از سرمایه گذاری خارجی در کشور با تایید شرکت سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی کشور عزیزمان ایران بلامانع است.

۶- تامین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل، ترانزیت و توزیع محموله های پستی بین المللی جهت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت مذکور با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهت کاروران پستی غیر دولتی و شرکت های فعال خدمات پستی سریع بین الملل (دارای مجوز‏‏‏‏‏/پروانه فعالیت از شرکت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارائه اصل صورتحساب و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانک بلامانع است.

۷- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوائز جشنواره ها و مسابقه های به درخواست وزارتخانه ها، شرکت ها، موسسات و شرکت های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی بلامانع است.

۸- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریال های اضافی ناشی از تبدیل ارز در سیستم بانکی کشور با ارائه صورتحساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک بلامانع است.

۹- تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه های اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویترز، گوگل و…) با ارائه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف ۸۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

اولویت های تازه تامین ارز مشخص شد

واژه های کلیدی: ایران | خارجی | انتقال | ایرانی | گارانتی | پرداخت خسارت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs